Be om tilbod

Personalia

Leveringsadresse

Fakturaadresse

Last opp vedlegg

Her kan du legge ved vindusskjema, målsett teikning, bilete eller andre relevante vedlegg.

Opningsløysning*

Ulike apningslosninger vindu

Informasjon om mål, antal, ramme- og sprosseinndeling

Eller legg ved vindusskjema/ målsett teikning. På denne sida finn du informasjon om måltaking og eksempel på vindusskjema.

Vindustype?

denne sida finn du informasjon om dei ulike vindustypane våre.

2 eller 3 lags?

Ønsker du lufteventil i vindu?

Fargekode innvendig?

Vår standard kvit = NCS S 0502-Y ("bomull"). Sjå eventuelt dei fargane me leverer mest av på denne sida.

Fargekode utvendig?

Vår standard kvit = NCS S 0502-Y ("bomull"). Sjå eventuelt dei fargane me leverer mest av på denne sida.

Eventuelt kommentarar om beslag som hasper, hengsler, hjørnejern, sikringsbeslag?

Anna informasjon?