Bykle Energi Design

Dette vinduet er utvikla med tanke på meir moderne bygg. Her er utvendig side fri for forstyrrande element som glaslister og aluminiumslister. Glasa er festa med ei smal fuge, og ein får meir lysinnslepp. Innvendig har vindua den same avrunda profilen som iSOKiTT®.

Bykle Energi Design BYV 00259 scaled
Energi Design med utenpaliggende sprosser BYV 00802 Foto Ingvild Hovden scaled
Energi Design med utenpaliggende sprosser BYV 00803 Foto Ingvild Hovden scaled
  • «Strammare» og reinare utsjånad.
  • Større lysinnslepp.
  • Funksjonalitet som oppfyller dagens krav til moderne vindu.
  • Kan leverast i ei rekke ulike variantar, og både som utadslåande og innadslåande.
  • Fingerskjøtt malmfuru med høg del kjerneved frå FCS-sertifisert leverandør. Andre tresortar på førespurnad.
  • Som standard levert med foringsnot (10 mm)
  • 2- eller 3-lags glas (kan leverast med lydglas, sikkerheitsglas, sjølvrensande, solbeskytting eller dekorglas)
  • Med eller utan lufteventil. Sjå «Tilval».
  • Standard dimensjonar (sjå også teikningar):
   • Karmdybde 92 mm
   • Rammebreidde 57 mm
   • 26 mm utvendig sprosse montert med klips
  • Profil som på teikning. Kan leverast med andre profilar.
  • Glasa er festa med ei smal fuge.
  • Levert utan monteringsbeslag eller forboring for montering.

  Teikningar:

  Om du ønskjer snitteikningar kan du sende førespurnad til post@byklevindu.no.