iSOKiTT® innadslåande

Nokre gonger er det behov for innadslåande vindu, til dømes på gatenivå i bygardar. Me produserer også desse med kittfals og detaljar tilpassa anvikvarisk utforming.


Våre innadslåande vindu har som standard uttrekt bunnkarm og uttrekt losholt. Kan også leverast med dryppnese på ramme.

Innadslaende 4 rams iSOKiTT sett fra utside BYV 00467 1920 Foto Marit Kvale 1 e1655975542489
4-rams innadslåande iSOKiTT® med malte hjørnejern.
4 rams innadslaende vindu sett fra innside BYV 00502 1920 Foto Marit Kvale e1655975437800
4-rams innadslåande iSOKiTT® sett frå innvendig side.
Detalj losholt innadslaende vindu sett fra utside BYV 00464 1920 Foto Marit Kvale
Detalj losholt.
Detalj bunnkarm og post innadslaende vindu sett fra utside BYV 00465 1920 Foto Marit Kvale
Detalj post og bunnkarm.
20231128 170038 scaled
Innadslående iSOKiTT® med Prästö vrider. Foto: Klinge Bygg
Bjolsen skole BYV 00055 scaled
Innadslåande bua iSOKiTT® med malte hjørnejern. Fastskrudde rammer.
Bjolsen skole BYV 00064
Innadslåande bua iSOKiTT® med malte hjørnejern. Fastskrudde rammer.
Hjornejern Sveitserstil BYV 00113 1920 Foto Marit Kvale 1
Detalj post og losholt.
Dryppnese og boyd hjornejern pa innadslaende isokitt BYV 01625 1920 Foto Ingvild Hovden
Dryppnese på ramme, og knekt hjørnejern.
 • Innadslåande vindu har ikkje synlege hengsler. Me kan levere sidehengsla (dreh) eller kipp/ dreh.

  Dersom det er antikvariske krav vil ofte ikkje kipp bli godkjent.


  Som standard blir dei levert med denne type vrider:

  Standard-vrider-for-innadslaende-vindu-med-espagnolett-BYV-00497 1920-Foto Marit Kvale-200x300
 • Alternative vridarar

  Björkö blank krom
  Björkö børstet forniklet
  Björkö formessinget
  Björkö sort
  Prästö blank krom (her med standard vridar til venstre).
  Prästö børstet forniklet
  Prästö formessinget
  Prästö sort
  Ingarö blank krom
  Ingarö formessinget
  Tyresö blank krom
  Tyresö børstet forniklet
  Tyresö formessinget
  Tyresö sort
  Prästö, Björkö, Ingarö og Tyresö kan leverast med denne type sikring.
  Vrider med knappsikring
  Alle hjørnejern er galvaniserte. Blir oftast i tillegg malt i same farge som vindu. Kan også leverast med rettspora skruar, mot tillegg.

  Hjørnejern

  "Sveitserstil" (me legg inn denne type om ikkje anna er spesifisert). Her med rettspora skruar.
  "Jugendstil"/ spiss avslutning.
  "Empire", her umalt.
  "Grorud"/ 1950-tals, her innfelt.
  "Rokokko". her umalt.
  • Fingerskjøtt malmfuru med høg andel kjerneved frå FCS-sertifisert leverandør. Andre tresortar på førespurnad.
  • Som standard levert med foringsnot (10 mm)
  • 2- eller 3-lags glas (kan leverast med lydglas, sikkerheitsglas, sjølvrensande, solbeskytting eller dekorglas)
  • Standard dimensjonar (sjå også teikningar):
   • 22 mm iSOKiTT®-sprosser
   • Karmdybde 77 mm (bunnkarm 92 mm pga uttrekt)
  • Profil som på teikning.
  • Levert utan monteringsbeslag eller forboring for montering.
  • Sprøytemalt overflatebehandling:
   • Grunning: Teknos Aqua primer 2907-42 (beskyttar mot sopp)
   • Toppstrøk: Teknos Aquatop 2600 (glans = 40 ved vår standard kvit)
  • Kan også levere med glasslist i staden for kittfals utvendig. Sjå teikning.

  Sjå også informasjon i FDV.


  Teikningar:

  Om du ønskjer snitteikningar kan du sende førespurnad til post@byklevindu.no.