iSOKiTT®

Dette er den vindustypen me sel desidert mest av. Me utvikla vinduet i 2008, for å kunne levere eit vindu med moderne funksjonalitet og tradisjonell, klassisk utsjånad. Når ein vel vindu med kittfals vil det seie at glasa er festa til rammene med ein fals i staden for glaslist – slik det også blei gjort «i gamle dagar».


Vindua kan leverast med ei rekke individuelle tilpassingar. I dette blogginnlegget forklarer me forskjellen på «standard» og «antikvarisk» utføring.

Standard iSOKiTT sett frå utsida
Standard iSOKiTT® sett frå utsida. Her i fargen NCS 4060 Y80R.
Standard iSOKiTT sett frå innside
Standard iSOKiTT® sett frå innsida. Her i fargen NCS 4060 Y80R.
4-rams-kobla-iSOKiTT-sett-fra-utside-BYV-00505 1920-Foto Marit Kvale-1
4-rams iSOKiTT® med antikvariske tilval: Malte hjørnejern, malte dråpehengsler, overfals mot midtpost, uttrekt losholt, uttrekt bunnkarm og lita klaring mellom bunnramme og bunnkarm.
4-rams-kombinasjon-kobla-iSOKiTT-Antikvarisk-full-pakke-sett-fra-utside-BYV-00471 1920-Foto Marit Kvale
På dette vinduet er dei 2 rammene til høgre kobla, medan dei 2 til venstre er iSOKiTT®. Elles same antikvariske tilval som på førre bilete. Farge: RAL 8016.
2-rams-iSOKiTT-sett-fra-innside-BYV-00496-Foto Marit Kvale-scaled
2-rams iSOKiTT® med espagnolett og vrider. Dette vinduet har dekor post.
Profiler-antikvarisk-BYV-00110-Foto Marit Kvale-1-scaled
iSOKiTT® med antikvariske tilval: Høg dekor post, dekor losholt, karm uten profil/ foring i full karmtykkelse. Om ein skal ha dekor post/ losholt, må karm vere uten profil.
4-rams-kombinasjon-kobla-iSOKiTT-Antikvarisk-full-pakke-sett-fra-utside-BYV-00470 1920-Foto Marit Kvale
Her ser ein at vinduet er 2-farga: Kvitt innvendig og brunt utvendig. Dei to rammene til venstre er kobla, dei to til høgre er iSOKiTT®. Nedre høgre ramme har espagnolett og vrider.
  • Klassisk, tradisjonell utsjånad.
  • Funksjonalitet som oppfyller dagens krav til moderne vindu.
  • Enklare reinhald og vedlikehald enn kobla vindu.
  • Kan leverast i ei rekke ulike variantar.
  • Kan nyttast i dei fleste tilfeller der antikvar eller andre sett krav om antikvariske vindu.
  • Godkjent av Norsk dør- og vinduskontroll (NDVK)

  Dersom ikkje anna blir spesifisert, blir vindu levert med desse standard beslaga:

  Standard-elforzinka-haspe-u-plate-og-konsoll-u-profil-BYV-00847-Foto Ingvild Hovden-5-179x300
  Standard elforzinka haspe u/ plate og konsoll u/ profil

  Galvanisert-standard-hengsle-BYV-00532-Foto Ingvild Hovden-225x300
  Standard galvaniserte hengsler

  Utvendig-stormkrok-BYV-00621 1920-Foto Ingvild Hovden-300x182
  Standard utvendig stormkrok
 • Merk at det ikkje er alle typar beslag som kan kombinerast, og nokre typar kan berre nyttast på visse typar karmar/ profilar. Dette blir avklart i dialog med seljar.

  Hasper og vridere

  Standard elforzinka haspe u/ plate, konsoll u/ profil
  Messing haspe u/ plate, kun til karm uten profil
  Messing dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Messing dråpehaspe rund, kun til karm uten profil (leveres kun ved større ordre)
  Blank krom dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Matt krom dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Sort dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Sort, blank dråpehaspe rund, kun til karm uten profil (leveres kun ved større ordre)
  Forvrider til karm m/ eller u/ profil
  Krokhaspe m/ stjerthake, kun til post med høy dekor
  Standard vrider til espagnolett
  Standard vrider til innadslående vindu og kipp/ dreh
  Messingvrider fra Molo, til espagnolett
  Messingvrider fra Molo, til espagnolett

  Hengsler

  Standard galvanisert hengsle
  Malt standard hengsle
  (Standard) galvanisert dråpehengsle ("Oslo-knop")
  Malt dråpehengsle ("Oslo-knop")
  Galvanisert hengsle "Norges-knop"
  Galvanisert hengsle "Hamborg-knop"
  Hengsle i aluminium

  Hjørnejern

  Standard galvanisert hjørnejern. "Sveitserstil", vanleg ca 1850 - 1910.
  Standard malt hjørnejern med rettspora skruar (tillegg). "Sveitserstil".
  Malt hjørnejern med spiss avslutning. Vanleg ca 1900 - 1940.
  Innfelt hjørnejern med rund avslutning ("Grorud"). Vanleg 1950-talet.
  Galvanisert hjørnejern "Rokokkostil". Vanleg ca 1750 - 1790.
  Hjørnejern med rompestol/ stabelhengsle.

  Pyntekrokar og sikringsbeslag

  Standard utvendig stormkrok
  Innvendig pyntekrok med stjerthake, elforzinka
  Innvendig pyntekrok med stjerthake, elforzinka
  Innvendig pyntekrok med stjerthake, messingfarga
  Jasafe sikringsbeslag, 3 luftestillingar
  PN sikringsbeslag, 3 luftestillingar
  Skjult sikringsbeslag "arm i fals"
  Assa Abloy sperreanordning/ snor
  Mila sikringslås m/ nøkkel

  Ventilar

  Ytterdel ventil, kvit plast
  Ytterdel ventil, sort plast
  Ytterdel ventil, kvit aluminium (finnes også i brun)
  Innerdel ventil, aluminium
  Innerdel ventil, kvit
  Lufting skjult i øvre karm. Ikkje synleg utvendig.
  • Fingerskjøtt malmfuru med høg andel kjerneved frå FCS-sertifisert leverandør. Andre tresortar på førespurnad.
  • Som standard levert med foringsnot (10 mm)
  • 2- eller 3-lags glas (kan leverast med lydglas, sikkerheitsglas, sjølvrensande, solbeskytting eller dekorglas)
  • Med eller utan lufteventil. Sjå «Tilval».
  • Standard dimensjonar (sjå også teikningar):
   • 22 mm iSOKiTT®-sprosser
   • Karmdybde 92 mm
   • Rammebreidde 55 mm inkl. kittfals
  • Profil som på teikning. Kan leverast med andre profilar, til dømes karm utan profil og FUNKIS ramme.
  • Levert utan monteringsbeslag eller forboring for montering.
  • Sprøytemalt overflatebehandling:
   • Grunning: Teknos Aqua primer 2907-42 (beskyttar mot sopp)
   • Toppstrøk: Teknos Aquatop 2600 (glans = 40 ved vår standard kvit)

  Sjå også informasjon i FDV.

  Teikningar:

  Bykle Vindu AS Isokitt Standard 2 lag glass

  Bykle Vindu AS ISOKITT Antikvarisk full pakke 55 mm rammer 2 lag glass