iSOKiTT®

Dette er den vindustypen me sel desidert mest av. Me utvikla vinduet i 2008, for å kunne levere eit vindu med moderne funksjonalitet og tradisjonell, klassisk utsjånad. Når ein vel vindu med kittfals vil det seie at glasa er festa til rammene med ein fals i staden for glaslist – slik det også blei gjort «i gamle dagar».


Vindua kan leverast med ei rekke individuelle tilpassingar. I dette blogginnlegget forklarer me forskjellen på «standard» og «antikvarisk» utføring.


Merk at både iSOKiTT® og Termokitt® er våre registrerte varemerkenamn.

Standard iSOKiTT sett frå utsida
Standard iSOKiTT® sett frå utsida. Her i fargen NCS 4060 Y80R.
Standard iSOKiTT sett frå innside
Standard iSOKiTT® sett frå innsida. Her i fargen NCS 4060 Y80R.
4 rams kobla iSOKiTT sett fra utside BYV 00505 1920 Foto Marit Kvale 1
4-rams iSOKiTT® med antikvariske tilval: Malte hjørnejern, malte dråpehengsler, overfals mot midtpost, uttrekt losholt, uttrekt bunnkarm og lita klaring mellom bunnramme og bunnkarm.
4 rams kombinasjon kobla iSOKiTT Antikvarisk full pakke sett fra utside BYV 00471 1920 Foto Marit Kvale
På dette vinduet er dei 2 rammene til høgre kobla, medan dei 2 til venstre er iSOKiTT®. Elles same antikvariske tilval som på førre bilete. Farge: RAL 8016.
2 rams iSOKiTT sett fra innside BYV 00496 Foto Marit Kvale scaled
2-rams iSOKiTT® med espagnolett og vrider. Dette vinduet har dekor post.
Profiler antikvarisk BYV 00110 Foto Marit Kvale 1 scaled
iSOKiTT® med antikvariske tilval: Høg dekor post, dekor losholt, karm uten profil/ foring i full karmtykkelse. Om ein skal ha dekor post/ losholt, må karm vere uten profil.
4 rams kombinasjon kobla iSOKiTT Antikvarisk full pakke sett fra utside BYV 00470 1920 Foto Marit Kvale
Her ser ein at vinduet er 2-farga: Kvitt innvendig og brunt utvendig. Dei to rammene til venstre er kobla, dei to til høgre er iSOKiTT®. Nedre høgre ramme har espagnolett og vrider.
Innadslaende 4 rams iSOKiTT sett fra utside BYV 00467 1920 Foto Marit Kvale 1 e1655975542489
Innadslåande 4-rams iSOKiTT® sett frå utvendig side.
Innadslaende 4 rams iSOKiTT sett fra utside BYV 00466 1920 Foto Marit Kvale e1655975471299
Innadslåande 4-rams iSOKiTT® sett frå utvendig side.
4 rams innadslaende vindu sett fra innside BYV 00502 1920 Foto Marit Kvale e1655975437800
Innadslåande 4-rams iSOKiTT® sett frå innvendig side.
4 rams innadslaende vindu sett fra innside BYV 00503 1920 Foto Marit Kvale e1655975392140
Innadslåande 4-rams iSOKiTT® sett frå innvendig side.
Detalj bunnkarm og post innadslaende vindu sett fra utside BYV 00465 1920 Foto Marit Kvale
Detalj bunnkarm og post på innadslåande iSOKiTT®, sett frå utvendig side.
Detalj losholt innadslaende vindu sett fra utside BYV 00464 1920 Foto Marit Kvale
Detalj losholt på innadslåande iSOKiTT®, sett frå utvendig side.
  • Klassisk, tradisjonell utsjånad.
  • Funksjonalitet som oppfyller dagens krav til moderne vindu.
  • Enklare reinhald og vedlikehald enn kobla vindu.
  • Kan leverast i ei rekke ulike variantar, og både som utadslående og innadslående. Bla gjennom bileta for å sjå nokre døme.
  • Kan nyttast i dei fleste tilfeller der antikvar eller andre sett krav om antikvariske vindu.
  • Godkjent av Norsk dør- og vinduskontroll (NDVK)

  Dersom ikkje anna blir spesifisert, blir vindu levert med desse standard beslaga:

  Standard-elforzinka-haspe-u-plate-og-konsoll-u-profil-BYV-00847-Foto Ingvild Hovden-5-179x300
  Standard elforzinka haspe u/ plate og konsoll u/ profil

  Galvanisert-standard-hengsle-BYV-00532-Foto Ingvild Hovden-225x300
  Standard galvaniserte hengsler

  Utvendig-stormkrok-BYV-00621 1920-Foto Ingvild Hovden-300x182
  Standard utvendig stormkrok
 • Merk at det ikkje er alle typar beslag som kan kombinerast, og nokre typar kan berre nyttast på visse typar karmar/ profilar. Dette blir avklart i dialog med seljar.

  Hasper og vridere

  Standard elforzinka haspe u/ plate, konsoll u/ profil
  Messing haspe u/ plate, kun til karm uten profil
  Messing dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Messing dråpehaspe rund, kun til karm uten profil
  Blank krom dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Matt krom dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Sort dråpehaspe, kun til karm uten profil
  Krokhaspe m/ stjerthake, kun til post med høy dekor
  Standard vrider til espagnolett
  Standard vrider til innadslående vindu og kipp/ dreh
  Alternativ vrider fra Molo til innadslående vindu, finnes i messing og nikkel.

  Hengsler

  Standard galvanisert hengsle
  Standard hengsle, her malt
  Dråpehengsle "Osloknop", her malt
  Dråpehengsle "Norgesknop", her galvanisert
  Hengsle m/ "Hamborgknop", her malt
  Hengsle i aluminium

  Hjørnejern

  Galvanisert "Sveitserstil" (vårt standard), vanleg ca 1850 - 1910.
  "Sveitserstil" m/ rettspora skruar (tillegg).
  "Jugendstil", vanleg ca 1900-1920.
  "1950-tals"/ "Grorud", her innfelt (tillegg).
  "Rokokkostil", vanleg ca 1760-1790.
  "Empire", vanleg ca 1810-1850.
  Hjørnejern med "rompestol", her sveitserstil. Kan også leverast som empire eller rokokko.

  Pyntekrokar og sikringsbeslag

  Standard utvendig stormkrok
  Innvendig PYNTEkrok med stjerthake, elforzinka
  Innvendig PYNTEkrok med stjerthake, elforzinka
  Jasafe sikringsbeslag, 3 luftestillingar. Kvit eller børsta stål.
  Jasafe sikringsbeslag, 3 luftestillingar. Kvit eller børsta stål.
  Skjult sikringsbeslag "arm i fals"
  Assa Abloy sperreanordning/ snor
  Mila sikringslås m/ nøkkel

  Ventilar

  Ytterdel ventil, kvit plast
  Ytterdel ventil, sort plast
  Ytterdel ventil, kvit aluminium (finnes også i brun)
  Innerdel ventil, aluminium
  Innerdel ventil, kvit
  Lufting skjult i øvre karm. Ikkje synleg utvendig.
  • Fingerskjøtt malmfuru med høg andel kjerneved frå FCS-sertifisert leverandør. Andre tresortar på førespurnad.
  • Som standard levert med foringsnot (10 mm)
  • 2- eller 3-lags glas (kan leverast med lydglas, sikkerheitsglas, sjølvrensande, solbeskytting eller dekorglas)
  • Med eller utan lufteventil. Sjå «Tilval».
  • Standard dimensjonar (sjå også teikningar):
   • 22 mm iSOKiTT®-sprosser
   • Karmdybde 92 mm
   • Rammebreidde 55 mm inkl. kittfals
  • Profil som på teikning. Kan leverast med andre profilar, til dømes karm utan profil og FUNKIS ramme.
  • Levert utan monteringsbeslag eller forboring for montering.
  • Sprøytemalt overflatebehandling:
   • Grunning: Teknos Aqua primer 2907-42 (beskyttar mot sopp)
   • Toppstrøk: Teknos Aquatop 2600 (glans = 40 ved vår standard kvit)

  Sjå også informasjon i FDV.

  Teikningar:

  Bykle Vindu AS Isokitt Standard 2 lag glass

  Bykle Vindu AS ISOKITT Antikvarisk full pakke 55 mm rammer 2 lag glass