Bykle kobla vindu

Dette er vindu med lange og gode tradisjonar i Noreg. Her får du «ekte sprossevindu» med gjennomgåande sprosser i det ytterste glaset/ ramma, og isolerglas med heil glasflate innvendig i indre ramme. Dei to vindusrammene er festa med hengsler så ein kan opne for reinhald og vedlikehald mellom rammene.

Kobla vindu BYV 00249 Foto Marit Kvale 1 scaled
Kobla vindu har to rammer som er kobla saman med hengsler i sida. Ytre ramme har gjennomgåande sprosser.
Kobla vindu BYV 00138 Foto Marit Kvale scaled
2-rams kobla vindu sett frå innsida.
4 rams kobla iSOKiTT sett fra utside BYV 00506 1920 Foto Marit Kvale
4-rams vindu der rammene til venstre er kobla, og dei til høgre er iSOKiTT®. Dette vinduet har fleire antikvariske tilval.
4 rams kobla iSOKiTT sett fra innside BYV 00507 Foto Marit Kvale 1 1 scaled
4-rams vindu med iSOKiTT® til venstre, og kobla til høgre. Dette vinduet har fleire antikvariske tilval.
2 rams kobla romningsvindu sett fra utside BYV 00514 1920 Foto Marit Kvale
Kobla rømningsvindu med imitert midtpost, sett frå utsida. Galvaniserte dråpehengsler er standard på kobla vindu.
2 rams kobla romningsvindu sett fra innside BYV 00512 1920 Foto Marit Kvale
Kobla rømningsvindu med imitert midtpost og espagnolett/ vrider = godkjent eittgreps rømingsveg.
2 rams kobla romningsvindu sett fra utside BYV 00515 1920 Foto Marit Kvale
Kobla rømningsvindu i ope stilling.
Festiviteten i Larvik BYV 01099 1920 Foto Ingvild Hovden e1669987998915
Kobla vindu med "restover" glas levert i Larvik. Her er det malte hjørnejern og dråpehengsler, uttrekt losholt og bunnkarm og lita klaring mellom bunnramme og bunnkarm/ losholt. Desse vindua har IKKJE overfals mot midtpost.
  • Klassisk, tradisjonell utsjånad.
  • Funksjonalitet som oppfyller dagens krav til moderne vindu.
  • Kan leverast i ei rekke ulike variantar.
  • I ein del tilfelle krev antikvar eller andre at gamle vindu må erstattast med kobla vindu.

  Dersom ikkje anna blir spesifisert, blir kobla vindu levert med desse standard beslaga:

  Standard-elforzinka-haspe-uten-plate-og-konsoll-uten-profil-196x300
  STANDARD elforz. haspe u/ plate og konsoll u/ profil
   • Fingerskjøtt malmfuru med høg andel kjerneved frå FCS-sertifisert leverandør. Andre tresortar på førespurnad.
   • Som standard levert med foringsnot (10 mm)
   • 2- eller 3-lags glas (kan leverast med lydglas, sikkerheitsglas, sjølvrensande, solbeskytting eller dekorglas)
   • Med eller utan lufteventil. Sjå «Tilval».
   • Standard dimensjonar (sjå også teikningar):
    • 22 mm iSOKiTT®-sprosser
    • Karmdybde 92 mm
    • Rammebreidde 55 mm inkl. kittfals
   • Profil som på teikning. Kan leverast med andre profilar, til dømes karm utan profil og FUNKIS ramme.
   • Levert utan monteringsbeslag eller forboring for montering.
   • Sprøytemalt overflatebehandling:
    • Grunning: Teknos Aqua primer 2907-42 (beskyttar mot sopp)
    • Toppstrøk: Teknos Aquatop 2600 (glans = 40 ved vår standard kvit)

   Sjå også informasjon i FDV.

  Teikningar:

  Om du ønskjer snitteikningar kan du sende førespurnad til post@byklevindu.no.