Varevindu

Om ein ønskjer å ta vare på originale vindu og samstundes redusere varmetap, så er innvendige varevindu ei god løysing. Slike innervindu kan og bidra til å redusere støy.


Varevindu blir montert innvendig mot karm eller foring, og kan leverast med enkelt glas eller 2-lags isolerglas.


Dette kan altså vere eit godt enøk-tiltak kor ein reduserer varmetap, men likevel kan behalde originale vindu og arkitektonisk uttrykk på gamle hus.

Amerikalinjen BYV 00290 1920 Foto Francisco Nogueira
Innvendige varevindu levert til Amerikalinjen i Oslo. Foto: Francisco Nogueira
Varevindu BYV 00109 Foto Marit Kvale scaled
Innvendig varevindu. Her med rammer utan midtpost, spesialvrider og kvite hengsler (i staden for blanke som me primært brukar).
Bjolsen skole BYV 00063 scaled
Innvendige varevindu levert til Bjølsen skole. Desse har spesialvrider.
  • Teikning:

    Om du ønskjer snitteikningar kan du sende førespurnad til post@byklevindu.no