Gamle Hegg skole i Lier BYV 00838 1920 Foto Ingvild Hovden

Gamle Hegg skole i Lier

Kopi av originale vindu levert i 2020

Gamle Hegg skole i Lier hadde vindu som truleg var fra 1970-80 talet (sjå bilete under som viser skulen før den fekk nye vindu). Eit par av dei originale vindua var bevart, og me kopierte desse og laga nye, innadslåande vindu tilnærma like dei originale. Her er det mellom anna spesialprofilar på post og losholt, og det er vannese på ramma med bøygde hjørnejern. Innvendig er det kopiar av dei gamle vridarane i messing.

Gamle Hegg skole i Lier for utskifting av vinduer BYV 00837 1920 Foto Ingvild Hovden
Før utskifting av vindu
Gamle Hegg skole i Lier BYV 00838 1920 Foto Ingvild Hovden
Med nye Bykle Vindu
Gamle Hegg skole i Lier BYV 00836 1920 Foto Ingvild Hovden
Me leverte innadslåande vindu kor me kopierte profilane frå dei originale vindua