Amerikalinjen BYV 00300 1920 Foto Francisco Nogueira

Hotel Amerikalinjen i Oslo

Til Amerikalinjen leverte me store fastkarmar i eik til gateplan, og innvendige varevindu til etasjane over.

I 2019 blei Amerikalinjen kåra til Nord-Europas beste hotell av «Condè Nast Traveller».

Alle foto: Amerikalinjen – Francisco Nogueira.

Amerikalinjen BYV 00287 1920 Foto Francisco Nogueira 1
Amerikalinjen BYV 00298 1920
Amerikalinjen BYV 00301 1920 Foto Francisco Nogueira
Amerikalinjen BYV 00288 1920 Foto Francisco Nogueira
Amerikalinjen BYV 00294 1920 Foto Francisco Nogueira