iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00590 1920 Foto Ingvild Hovden

Hus i Solvorn

iSOKiTT® levert til Solvorn i 2020. Her har vindua desse tilvala:

  • Overfals mot midtpost.
  • Lita klaring mellom bunnramme og bunnkarm.
  • Malte hjørnejern med rettspora skruar.
  • Malte dråpehengsler.
iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00593 1920 Foto Ingvild Hovden 1
iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00592 1920 Foto Ingvild Hovden 1
iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00588 1920 Foto Ingvild Hovden