iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00588 1920 Foto Ingvild Hovden

Klassisisme (inkl. Empire) ca 1770 – 1850

I Norge var det gode tider med stor byggeaktivitet i siste halvdel av 1700-tallet, og klassisismen fikk stor innflytelse ved bygging av gods og herregårder.

Louis seize (ca 1770 – 1810) var en overgang med elementer både fra rokokkostilen og trekk fra empirens enklere formspråk. Vinduer ble gjerne omrammet av dekorelementer som tannsnitt.

Empirestilen (ca 1810 – 1850) tok utgangspunkt i å etterligne antikke forbilder. Enklere listverk, men gjerne monumentale dørlister.

Empirevindu-eksempel-fra-ordre-232x300Empire-krysspost-eksempel-fra-ordre-224x300iSOKiTT-levert-til-Solvorn-BYV-00593 1920-Foto Ingvild Hovden-225x300Ipa-hjornejern-Empire-296x300
  • Den vanligste vindustypen i empireperioden har to rammer med tre ruter i høyden.
  • Større hus hadde gjerne 4 ruter i høyden, eller krysspostvindu (4-rams) med to ruter i nedre (og eventuelt øvre) rammer.
  • Karmene var ofte grå eller hvite, og omrammingen kunne være mørkebrun. Monumentale bygg hadde gjerne mørkegrønne dører og vinduer.
  • Bildet viser iSOKiTT® med malte hjørnejern og dråpehengsler. På dette vinduet er det også overfals på rammene mot midtpost, og redusert klaring mellom bunnramme og bunnkarm.
  • Hjørnejern til empire har gjerne en enklere utforming.

Kilde: Bygg og Bevar

iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00590 1920 Foto Ingvild Hovden
Til dette huset i Solvorn leverte vi iSOKiTT® med detaljer som malte hjørnejern og dråpehengsler, overfals mot midtpost og redusert klaring mellom bunnramme og bunnkarm.
iSOKiTT levert til Solvorn BYV 00588 1920 Foto Ingvild Hovden
Til dette huset i Solvorn leverte vi iSOKiTT® med detaljer som malte hjørnejern og dråpehengsler, overfals mot midtpost og redusert klaring mellom bunnramme og bunnkarm.
Det Rivertzke Kvartal Sagene Oslo BYV 00842 1920 Foto Ingvild Hovden
Vi har levert vinduer til Det Rivertzke kvartal i flere omganger. Oppført i 1912, med nybarokk elementer og vinduer i empire-stil.
Oscarsborg 30 07 11 kaserne schmidt scaled
Den gamle kasernen på Oscarsborg festning ble oppført i 1893. Vi leverte kobla vinduer her i 2009. Foto: Wikimedia Commons - Schmidtth (2011).