Neuberggata 24 BYV 01298 1920 Foto Ingvild Hovden

Neuberggata i Oslo

Til dette prosjektet leverte me nye vindu i juni 2022.


TYPE VINDU:
 • Utadslåande iSOKiTT® med 2-lags glas.
 • Sidehengsla og topphengsla + nokre fastskrudde rammer.
 • 3-rams og 4-rams med t-post, 6-rams med krysspost.
 • Antikvariske tilvalg:
  • Overfals mot midtpost.
  • Redusert klaring mellom bunnramme og losholt/ bunnkarm.
  • Uttrekt losholt.
  • Uttrekt bunnkarm.
  • Malte dråpehengsler «Osloknop».
  • Malte hjørnejern «Jugendstil».
 • Utvendig farge og fugemasse 1: RAL 7024 (mot Neuberggata).
 • Utvendig farge og fugemasse 2: RAL 3009 (mot bakgård).
 • Innvendig farge: NCS S 0502-Y.
 • Standard beslag og profilar innvendig.

I tillegg leverte me 3 balkongdører og 9 balkongdørparti produsert av Dørfabrikken Vatnestrøm.


OM PROSJEKTET:

OMFANG: 104 vindu

LEVERINGSÅR: 2022

MONTERING/ VÅR KUNDE: Cenco AS

ADRESSE: Neuberggata 24, Oslo


Neuberggata 24 BYV 01301 1920 Foto Ingvild Hovden
Neuberggata 24 Dorparti fra Vatnestrom BYV 01300 1920 Foto Ingvild Hovden
Balkongdørparti levert av Dørfabrikken Vatnestrøm.
Neuberggata 24 BYV 01299 1920 Foto Ingvild Hovden