glass window broken cracked shattered toughened accident destruction

Om sikkerhetsglass

Det er opp til beskrivende ledd å sørge for at produkter er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Altså skal den som prosjekterer også definere hvorvidt det er krav om sikkerhetsglass i vinduer og dører. Her har vi likevel samlet en del relevant informasjon.


Typer av sikkerhetsglass

Ulike typer sikkerhetsglass skal:

 • Hindre kuttskader ved sammenstøt/ knusing.
 • Beskytte mot fall gjennom ruten.
 • Beskytte mot innbrudd.

Sikkerhetsglass kan leveres:

 • På innvendig side.
 • På utvendig side.
 • På både ut- og innvendig side.

LAMINERT GLASS

 • To eller flere glass lamineres med en eller flere folier av egnet kvalitet.
 • Ved brudd i glasset vil glassbitene sitte fast i folien.
 • Egnet til sikring mot fall.
 • Herdet glass kan også lamineres.

HERDET GLASS

 • Oppvarming og nedkjøling av glassruten endrer spenningene i glassruten.
 • Ved brudd vil hele ruten granulere i små biter uten skarpe kanter.
 • Ikke egnet til sikring mot fall.
 • Betydelig økt styrke mot støt (men ikke skarpe slag). Inntil 5 ganger sterkere enn standard glass.

Byggteknisk forskrift (TEK17) § 12-17

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan påføre skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,8 m over gulv. Sikringen kan være brystning, personsikkerhetsrute eller en annen forsvarlig metode.

Se resten av bestemmelsen her.

Minste-sikkerhetsniva

Merk at dersom det er byggverk med krav om universell utforming, så er krav for minste sikkerhetsnivå strengere. Det er også ulike krav avhengig av om det er snakk om rehabilitering eller nybygg. I noen tilfeller er det spesifisert at det skal benyttes laminert glass, ikke herdet. Man må altså sette seg inn i bestemmelsene i TEK17.


Sikring-av-glassfelt-og-vinduer

Eksempelet over er utformet av Glass og Fasadeforeningen, gjengitt av Norske Trevarer.

Vår anbefaling for glasstyper til eksempelet over:

 • Gule markeringer (beskytte mot fall):
  • Laminert innvendig (beskytte mot fall).
  • Eventuelt herdet innvendig + laminert utvendig om man i tillegg ønsker å minske risiko for knusing fra innvendig side.
 • Røde markeringer (hindre kuttskader ved sammenstøt/ knusing, fall er ikke relevant):
  • Herdet inn- og utvendig (tåler bedre støt, fall er ikke relevant).
  • Eventuelt laminert inn- og utvendig om man er mer opptatt av at knust glass skal bli sittende i folien i stedet for å «eksplodere».
  • Eventuelt laminert på en side og herdet på den siden man ønsker å beskytte bedre mot støt/ knusing.

Merk at ulike typer glass kan ha noe fargeforskjell.

Likar du posten? Del gjerne!