2 rams iSOKiTT romningsvindu BYV 00501 1920 Foto Marit Kvale

Løsninger for rømningsvindu

Det er prosjekterende som må ta stilling til eventuelle krav om rømningsvindu, og til hvilken løsning som oppfyller eventuelle krav. Se generell informasjon om krav lenger ned på siden.


Rømningsvindu med simulert midtpost og skåter

Dette er en løsning med bedre funksjonalitet enn klikklås (se under).

Dersom det er krav om universell utforming eller tilgjengelig boenhet må prosjekterende vurdere denne løsningen opp mot kravene, siden det her er skåte i topp og bunn som må åpnes for å kunne åpne vinduet helt opp.

Vi anbefaler denne løsningen dersom det ikke er krav om universell utforming/ tilgjengelig boenhet.

Det må vurderes om det i tillegg er krav om barnesikring på åpningsrammen. Det kan løses med knappsikring på vrider eller skjult sikringsbeslag, se lenger ned.

Skate-1024x682
De samme sikringsbeslagene som under kan eventuelt monteres på dette vinduet.

Rømningsvindu med simulert midtpost og klikklås

Det må tas stilling til om det i tillegg til rømning er krav om barnesikring. Til denne løsningen anbefaler vi i tilfelle vrider med knappsikring.

MERK: Dersom rammen med vrider står åpen i luftestilling, skal det bare en liten dytt til for at den andre rammen åpnes helt – og man kan falle ut av vinduet. Vi anbefaler derfor ikke denne løsningen fra 2. etasje og oppover.

Romning

Romning2-1024x621

SIKRINGSBESLAG SOM EVENTUELT KAN MONTERES PÅ DETTE VINDUET:

Knappsikring-232x300
Knappsikring på vrider. Merk at dersom vindu står i luftestilling, indrer ikke denne sikringen at den andre rammen kan åpnes helt opp.
Skjult-sikringsbeslag-til-sidehengsla-BYV-01364 1920-Foto Ingvild Hovden-2-225x300
Sikring skjult i fals. Utfordrende å åpne med bare en hånd.

Man kan eventuelt kombinere de to sikringene, så man har knappsikring på vrideren og skjult sikring i fals på den andre rammen.Krav til rømningsvindu

GENERELT DERSOM KRAV OM AT VINDU SKAL KUNNE BENYTTES TIL RØMNING:

 • Selve åpningen når vinduet står i åpen stilling må ha bredde minimum 50 cm og høyde minimum 60 cm.
 • Når du legger sammen bredde + høyde skal totalen være minimum 150 cm.
 • Vinduet må kunne åpnes helt opp.
 • Eventuell barnesikring på vindu må ikke være til hinder for at vinduet kan brukes som rømningsvei.
 • Et vindu med barnesikring som inngår i rømningsvei må være umulig å åpne for små barn, og samtidig enkelt å åpne helt opp for øvrige personer.
 • Vinduet må være lett å åpne uten å bruke verktøy, og være slik plassert at man ikke vil få problemer med å rømme gjennom det.

DERSOM OGSÅ KRAV OM UNIVERSELL UTFORMING/ TILGJENGELIG BOENHET:

 • De 5 første punktene likt som over.
 • I tilgjengelig boenhet og i arbeids- og publikumsbygninger skal lufte- og rømningsvinduer kunne åpnes med én hånd med relativt liten kraft og fra sittende stilling.

Kilder:

 • TEK17 med veiledning
 • Byggforskserien – Byggdetaljer 533.102
 • Byggforskserien – Byggdetaljer 520.391

Likar du posten? Del gjerne!