Trekant snitt BYV 00127 1920 Foto Marit Kvale

ULIKE SPROSSELØSNINGER

Her presenterer vi ulike sprosseløsninger og sprossetyper for våre vindustyper. De ulike vindustypene har litt ulike muligheter.Til iSOKiTT®

Standard iSOKiTT-sprosser

Utvendig sprosse er limt og festet med kittfals. Innvendig sprosse er limt mellom glassene, så det blir helt glassfelt innvendig.

22-mm-isokitt-sprosse-til-2-og-3-lags-glass-1024x516
Venstre: 22 mm iSOKiTT-sprosse med kittfals utvendig, innvendig iSOKiTT-sprosse limt mellom glassene. 2-lags glass. Midten: Samme løsning vist med 3-lags glass. Høyre: Her er det lagt en duplex mellom de ytre glassene, mens innvendig sprosse er limt mellom de to indre glassene.

iSOKiTT-sprosse kan også leveres i 55 mm.


22-mm-isokitt-sprosse-fra-utside-1024x632
Standard 22 mm iSOKiTT-sprosser med kittfals sett fra utsiden.

22-mm-isokitt-sprosse-fra-innside-1-1024x724
Standard 22 mm iSOKiTT-sprosser sett fra innsiden (limt mellom glassene).


Duplex til iSOKiTT®

Duplex er en varmkantsprosse som ligger mellom glassene, og til iSOKiTT® leverer vi denne løsningen med 22 mm iSOKiTT-sprosse med kittfals utvendig og pålimt sprosse innvendig. Under vises 4 ulike varianter av innvendig sprosse, på henholdsvis 2-lags og 3-lags glass. Med denne løsningen får man liknende uttrykk som gjennomgående sprosser.

22-mm-isokitt-sprosse-med-duplex-og-isokitt-innvendig-til-2-og-3-lags-glass-1024x636
22 mm iSOKiTT-sprosse med kittfals utvendig, duplex mellom glassene og 21 mm iSOKiTT-sprosse pålimt innvendig.
22-mm-isokitt-sprosse-og-duplex-til-2-og-3-lags-glass-1024x652
22 mm iSOKiTT-sprosse med kittfals utvendig, duplex mellom glassene og 25 mm tresprosse pålimt innvendig.
Duplex-med-kobla-sprosse-1024x653
22 mm iSOKiTT-sprosse med kittfals utvendig, duplex mellom glassene og 22 mm tresprosse «kobla» pålimt innvendig. Dersom 3-lags glass kan denne sprossetypen KUN benyttes til fastkarm (ellers vil den stikke på utsiden av rammen).
Duplex-med-Thaugland-1024x723
22 mm iSOKiTT-sprosse med kittfals utvendig, duplex mellom glassene og 21 mm tresprosse «Thaugland» pålimt innvendig.
Duplex-med-isokitt-sprosse-sett-fra-innvendig-side-BYV-00970-Foto Ingvild Hovden-225x300
Eksempel duplex og isokitt-sprosse sett fra innvendig side.
Duplex-med-isokitt-sprosse-sett-fra-utvendig-side-BYV-00969-Foto Ingvild Hovden-225x300
Eksempel duplex og isokitt-sprosse sett fra utvendig side.

Gjennomgående sprosse til iSOKiTT®

Den gjennomgående sprossen vi leverer til iSOKiTT® er 55 mm brei. Denne vil altså ikke passe for smårutete vinduer. Noen ønsker for eksempel et 1-rams vindu som ser ut som et t-post eller krysspost vindu, og da kan denne sprossen være aktuell.

55-mm-gjennomgaende-sprosse-til-iSOKiTT-300x246
55 mm gjennomgående sprosse til iSOKiTT.

Mellomliggende «wienersprosse» til iSOKiTT®

Dette er en aluminiumssprosse som ligger mellom glassene, så man får helt glassfelt både inn- og utvendig. Kan leveres i en rekke ulike farger og utførelser.

Wienersprosser-300x182
Vi leverer lite av denne type sprosser, og har dessverre ikke bedre bilder eller illustrasjoner.

Til kobla vindu

Kobla vindu har gjennomgående sprosse i det ytterste glasset. Det vil si at det er helt glassfelt innvendig (på indre ramme).

Kobla-sprosser-1024x392
22 mm gjennomgående sprosser til kobla vindu. Fra venstre: Standard profil, spesialprofil «Oscar», spesialprofil «gammel type».
22-mm-isokitt-sprosse-fra-utside-300x185
22 mm gjennomgående kobla sprosser sett fra utsiden (like som iSOKiTT).
Kobla-vindu-BYV-00249-Foto Marit Kvale-2-1024x685
Kobla vindu hvor man ser sprossene som sett fra innside.
Kobla-sprosser-fra-innside-1024x749
Gjennomgående 22 mm kobla sprosser sett fra innside.
Kobla-sprosse-55-mm-227x300
Vi kan også levere 55 mm brei gjennomgående sprosse på kobla vindu.

PRESENTASJON AV FLERE SPROSSEVARIANTER TIL ANDRE VINDUSTYPER KOMMER!

Likar du posten? Del gjerne!