Foss videregaende skole BYV 00200 scaled

Verneverdige utfordringer?

Å renovere bygninger som er fredet eller verneverdige/ bevaringsverdige, kan by på utfordringer. Ofte kan vinduer restaureres, men noen ganger har «forfallet» gått så langt at utskifting er det mest fornuftige.

For fredede bygg kreves det godkjenning før vinduer kan skiftes ut. For verneverdige bygninger (for eksempel Byantikvaren sin «gule liste» i Oslo), ligger det føringer om å benytte gode vinduskopier som opprettholder god estetikk. Som et minimum er det oftest krav om kittfalsvinduer. Dette sier Byantikvaren i Oslo om gode vinduskopier:

De nye yttervinduene skal samsvare med de opprinnelige på følgende punkter:

 • Rammeinndeling (krysspost, T-post, osv)
 • Slagretning og hengsling
 • Proporsjoner og dimensjoner: karmer, poster, rammer og sprosser
 • Plassering i veggliv
 • Innfesting i vegg (innpussing i murvegg, riktige lister, m.v.)
 • Materialbruk (ikke bytt ut tre med aluminium eller plast)
 • Montering av glass med kittfals (ikke glasslister av tre eller aluminium)
 • Eventuelt overfals mot midtposter og karmer (falsk overfals mot bunnkarm kan være aktuelt)
 • Ingen/ liten spalte mellom bunnramme og bunnkarm
 • Hengsler og beslag
 • Fargesetting (hengsler, beslag og kittfals males som resten av vinduet).

Dessuten er det ønskelig med riktig:

 • Profiler: utvendige karmer, poster, rammer, sprosser og gerikter.
 • Glasstype i yttervindu.

Kilde: Byantikvaren i Oslo


På denne siden kan du lese mer om typiske trekk ved vinduer i ulike stilarter/ fra ulike tidsepoker.


Slapp av – vi hjelper deg!

Vi utviklet iSOKiTT® nettopp med tanke på å oppfylle antikvar og vernemyndigheter sine krav til gode vinduskopier, og samtidig kombinere dette med moderne funksjonalitet. Byantikvaren i Oslo har gjort en vurdering av våre iSOKiTT®-vinduer, og konkluderer slik:

Byantikvaren-i-Oslo-om-iSOKiTT-1024x544

I de fleste tilfeller vil våre iSOKiTT®-vinduer med antikvariske tilvalg bli godkjent som gode vinduskopier til verneverdige hus. Om man heller ønsker tradisjonelle kobla vinduer, leverer vi selvsagt det også. I dette innlegget forklarer vi forskjellen på kobla og iSOKiTT®.

Dersom bygningen er vernet, er det gjerne strengere krav. For eksempel kan det være krav om at profiler på karm og ramme skal kopieres. Også dette kan vi som regel løse. Det medfører naturlig nok ekstra kostnader, da vi må få tegnet opp profiler, kjøpt inn riktig verktøy til maskinene våre og omstille produksjonen. Men gode løsninger finner vi som regel.

Vi har fagkunnskapen og erfaring med å levere til en hel rekke verneverdige og vernede hus. Så ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg videre!

Om du selv ønsker å studere hvilke antikvariske tilvalg som kan være aktuelle for ditt prosjekt, kan du gjerne ta en titt på dette innlegget.

4-rams-kombinasjon-kobla-iSOKiTT-Antikvarisk-full-pakke-sett-fra-utside-BYV-00471 1920-Foto Marit Kvale
Her er eksempel på vindu med antikvariske tilvalg for å oppfylle kravene for gode vinduskopier: Malte dråpehengsler, malte hjørnejern, uttrekt bunnkarm og losholt, overfals mot midtpost, liten klaring mellom bunnramme og bunnkarm. I tillegg kan vi levere dryppnese/ vannstokk på rammer. Og alle våre iSOKiTT® og koblede vinduer har selvfølgelig kittfals, som vi legger for hånd og anser som vår «signatur». På dette vinduet er de venstre rammene koblede, mens de høyre er iSOKiTT®.
Likar du posten? Del gjerne!