Ytelseserklæring

Klikk her for utskriftsvennlig versjon


  1. Entydig identifikasjonskode for produkttypene: iSOKiTT®, Bykle Energi Design (BED) og Bykle kobla vindu.
  2. Produkttype: Se punkt 9.

Partiidentifisering i samsvar med artikkel 11 nr. 4 er printet i spacer mellom glassene på isolerrute slik:

Produsentnavn – produksjonsdato – ordrenummer/posisjonsnummer – isolerrute, oppbygging og størrelse.

  1. Tilsiktede bruksområder: Vindu for yttervegg.
  2. Produsent: Bykle Vindu AS, Sarvsnetten 1, 4754 Bykle, Norge.
  3. Godkjent representant: Ikke aktuelt.
  4. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3.
  5. Bestemmelse av produktegenskaper på grunnlag av typetesting i følge NS-EN 14351-1 etter system 3 er utført av Teknologisk Institut i Danmark; Beregning av u-verdi er utført i henhold til EN ISO 10077-2 udg og DS 418 udg 6. Det er brukt PC-programmet Therm (versjon 5.2.14).
  6. Europeisk teknisk vurdering (ETA): Ikke aktuelt.
  7. Angitt ytelse per produkttype i henhold til NS-EN 14351-1.

Vesentlige egenskaper

Fastkarm

Side/topphengslet

Isokitt/BED

Sidesving

Isokitt/BED

Koblet utadslående

Innadslående

Kipp/dreh

Lufttetthet

NPD

Klasse 4

Klasse 4

Klasse 4

Klasse 4

Regntetthet

NPD

Klasse 9A

Klasse 9A

Klasse 9A

Klasse 9A

Motstand mot vindlast

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

U-verdi

Se ordrebekr

Se ordrebekr

Se ordrebekr

Se ordrebekr

Se ordrebekr

Farlige stoffer

Ingen emisjoner til inneluft

Ingen emisjoner til inneluft

Ingen emisjoner til inneluft

Ingen emisjoner til inneluft

Ingen emisjoner til inneluft


Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen som er angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nr. 4.


Bykle Vindu AS

Kjell Ole Homme (sign.)

Daglig leder