FAQ

Hva er fargekoden på standard hvit?

Svar: NCS S 0502Y. Denne fargen kalles ofte for «bomull».


Hva er fargekoden på standard rød?

Svar: NCS 4060 Y80R


Hvordan skal jeg vedlikeholde og vaske mine vinduer?

Svar: Se informasjon i FDV eller les tips i dette blogginnlegget.


Når bør jeg male mine vinduer?

Svar: Se informasjon i FDV eller les tips i dette blogginnlegget.


Hvordan skal jeg vaske mine vinduer?

Svar: Se tips i dette blogginnlegget.


Hva er u-verdi ?

U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere u-verdi, desto bedre er varmeisolasjonen.


Hvorfor dugger vinduet på innsiden ?

Svar: Dugg på innsiden av vinduet kan forekomme. Vanlige årsaker til dette kan være:

  • For høy innendørs temperatur og for dårlig utluftning (særlig i nye bygg)
  • Lav innetemperatur
  • For dårlig u-verdi (dårlig isolering i glasset)

Hvorfor er det rim dugg på utsiden?

Svar: Med moderne høyisolerende, energisparende isolerruter kan vi i noen sjeldne tilfeller oppleve at det danner seg kondens på utsiden av vindu.

Utvendig kondens på vindusruter forekommer sjelden og er betinget av at flere forhold samvirker:

  • Den relative luftfuktigheten på stedet.
  • Rutens U-verdi eller isoleringsevne, Jo bedre ruten isolerer desto mindre varme tilføres den ytre ruten.
  • Avskjerming, det vil si at varmen fra ruten ikke kan stråle fritt mot himmelrommet.
  • Temperaturen innenfor.
  • Vindforhold

Hvorfor dugger det mellom glassene i en isolerrute?

Svar: Ses som en grålig film eller fuktighet som ikke lar seg fjerne og skyldes brudd i kantforsegling. Det er da grunn til å reklamere på vinduet dersom det er innenfor reklamasjonsfristen.


Hvorfor er det dugg mellom rammene i kobla vindu?

Svar: Isolerruter får stadig bedre isolasjonsevne og har derfor liten varmetilførsel fra rommet til det ytre glasset. Dette gjør at man av og til kan få kondens mellom rammene. Fenomenet er meget varierende avhengig av stedlige forhold og oppstår oftest høst og vår med høy luftfuktighet og lave nattetemperaturer og klar himmel.

Bad og vaskerom som ofte har en høy luftfuktighet er spesielt utsatt for dette.

Støv fra fabrikk og liknende kan bli liggende mellom rammene og dette ser ofte ut som dugg, det er derfor viktig å åpne mellom rammene og vaske først.


Lager dere vinduer til vernede eller verneverdige hus?

Svar: Ja dette er noe vi har spesialisert oss på. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget.