Forvaltning, drift og vedlikehold

Spesifikk FDV blir lagt ved ordrebekreftelse. Her kan du sjå generell FDV med informasjon om vedlikehald og anna som er viktig for å ta best mogleg vare på vindu og dører frå oss.

For nedlasting: Generell FDV Bykle Vindu ASGENERELL FDV FOR VINDUER OG DØRER FRA BYKLE VINDU AS

LAGRING PÅ BYGGEPLASS

Vinduene må beskyttes mot sollys, fukt, sementstøv, sveisesprut o.l. Feil oppbevaring i byggeperioden kan føre til fuktopptak som skader vinduets overflatebehandling og funksjon. Plasten sprettes for gjennomlufting. Båndjern/ stropper skal løses opp umiddelbart, men vinduene må likevel sikres forsvarlig. Ved langvarig lagring skal vinduene oppbevares i et tørt og ventilert lokale, og etiketter på glassene må fjernes.


MONTASJE

Riktig montasje er viktig for at produktet skal ha god funksjon og lang levetid. For en kort innføring vedrørende montering, bruk og vedlikehold av produktet, se etikett på glasset. Monteringsanvisning finnes også på byklevindu.no/kundeservice.


BESKYTTELSE AV MONTERTE ENHETER I BYGGETIDEN

Beskytt monterte vinduer og dører mot påvirkning av skitt, støv og fukt i byggetiden. Betongvann og betongsøl vil skade farge, aluminium og glass. Malingssøl på beslag og tettelister vil kunne ødelegge eller redusere produktets funksjon. Støv på beslag og glideskinner vil kunne ødelegge funksjon. Pass på byggfukt, den indre overflatebehandlingen kan ta skade av fuktpåkjenning.


VEDLIKEHOLD AV GLASS

Glasset må ikke helt eller delvis tildekkes innvendig, da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen i glasset overskrider en viss grense, er det fare for brudd i glasset (termisk sprekk). Dette kan for eksempel skje ved innvendig solavskjerming og liknende som ligger for nær glasset.


Glasset skal ikke ha noe vedlikehold utover vask. Det kan oppstå riper i glasset, så unngå å berøre glasset med skitne fingre eller hansker. MERK at selvrensende glass har et belegg på utvendig side, som man må være spesielt forsiktig med. Grunnet etter-herding av maling og fugemasse bør ikke vask skje før 4 uker etter leveranse. Se ellers tips om vask på byklevindu.no/vedlikehold.

Denne veilederen fra Glass og fasadeforeningen inneholder også mye nyttig informasjon.


VEDLIKEHOLD AV BESLAG OG TETTELISTER

Alle bevegelige beslagsdeler som hengsler, espagnoletter, glideskinner, friksjonsbremser, låskasser og sylindre bør oljes minst en gang per år. For lås og sylinder benyttes låsolje. Ellers benyttes tykkere olje eller fett. Bruk helst ikke olje eller fett med silikon, da søl kan føre til problem med å få maling på karm og ramme til å sitte ved maling.

Alle lukkemekanismer må normalt etterstrammes. Dette da våre vinduer er laget av tre, og tre endrer dimensjon etter fuktinnhold. Dersom haspe føles for stram skal den slakkes, og det motsatte om den er for løs. Vridere må normalt ha etterstramming av skruer. Om vrideren føles løs er det viktig å etterstramme slik at den ikke får «skli» og lage merker i overflaten.

Se over at tetningslister er hele og rene. Skadede lister gir luftlekkasje og bør byttes.


VEDLIKEHOLD AV OVERFLATEBEHANDLING

Overflatebehandling bør kontrolleres årlig. Behov for vedlikehold vil variere ut fra vinduets plassering, altså hvor det står i vegg, takutspring, himmelretning og klimatiske forhold. Nødvendig vedlikeholdsfrekvens vil derfor kunne variere mye.


Eventuelle skader som perforerer malingen, må utbedres umiddelbart. Dersom dette ikke blir gjort kan det medføre at maling slipper fra treverket. Dette er i så fall ikke dekket av vår garanti.


Husk at koblede vinduer også må behandles mellom rammene.


Se informasjon om vedlikehold, vask og maling på www.byklevindu.no/vedlikehold.


VEDLIKEHOLD AV KITTFALS

Kittfalser bør kontrolleres årlig. Spesielt utsatt er sørvendte vinduer som er utsatt for direkte sollys, vinduer vendt mot sjøen, vinduer som ikke er beskyttet av overheng og mørke vinduer eller vinduer som sitter varmt. Hvis man ser begynnende funksjonssvikt bør denne utbedres umiddelbart.

  • Hvis kittet har begynt å falme og skifte glans, kan det være smart å male over kittfalsen for å forlenge funksjonen.
  • Hvis kittet har begynt å sprekke eller smuldre, må kittet byttes ut. Kan trolig utføres av maler eller glassmester om man ikke vil gjøre det selv.
  • Hvis kittet har vært borte/ utett i lengre tid, bør vinduet inspiseres av fagperson som kan avgjøre om det underliggende treverket har blitt skadet.

UTVENDIG KONDENS

Isolerruter får stadig bedre U-verdi. Disse rutene er meget energiøkonomiske og har så liten varmetilførsel at man av og til kan få utvendig kondens. Dette skyldes stor utstråling mot himmelen og kan avhjelpes ved at man reduserer utstråling. For eksempel med markise som er delvis uthengt, takutstikk og ikke minst vindusplassering i veggen.


INNVENDIG KONDENS

Dette oppstår fordi varm og fuktig luft avkjøles på den kaldeste flaten i rommet, som regel glasset.

Manglende ventilasjon kan gi kondens. Plassering av vinduet langt ute i vegg og dype blomsterbrett som hindrer naturlig ventilasjon langs glasset kan gi kondens.

Generelt kan varme og lav luftfuktighet hindre innvendig kondens. Kulde og høy luftfuktighet øker risikoen for kondens.

NB: I nybygde enheter er det mye byggfukt som skal bort og som kan sette seg som kondens på glasset.


MATERIALER (dersom ikke annet er spesifisert)

Karm og ramme: Fingerskjøtt malmfuru, FSC- og/ eller PEFC-sertifisert.

Dørfylling: Triccoya inn- og utvendig, med isolerende materiale mellom.

Glass: Se ordrebekreftelse/ pakkseddel.

Beslag: Informasjon om material/ overflate i ordrebekreftelse. Ta eventuelt kontakt for komponentliste.

Overflatebehandling: Normalt vannbasert Teknos Aqua Primer 2907-42 og Teknos Aquatop 2600. Se fargekoder i ordrebekreftelse.

Innvendig fugemasse: Normalt Sørbø Sanitær Silikon (kan ikke overmales).

Utvendig fugemasse: Normalt Sørbø Flexifug, Sørbø Vinduskitt eller Ottoseal S113 (alle kan overmales).

Tettelist: Ulike typer kan brukes.


GARANTI OG REKLAMASJON

Bykle Vindu AS gir garantier i henhold til Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven. Garanti på glasset er i henhold til Glassbransjeforbundets retningslinjer.

Se fullstendige garanti- og reklamasjonsbestemmelser på www.byklevindu.no/garanti.

Eventuelle reklamasjoner skal dokumenteres og registreres på www.byklevindu.no/service.


MILJØ

Bykle Vindu er sertifisert Miljøfyrtårn.

Vi er tilsluttet godkjente avfallsordninger for destruksjon av fabrikkavfall. Vi er også tilsluttet rutereturordningen AS Ruteretur som samler inn PCB-holdige isolerglassruter.

Vi benytter flis fra produksjonen i flisfyr for oppvarming av fabrikken.

Emballasje er plast, papp og trevirke som kan leveres til normal kildesortering.

Ved destruksjon av produkter kan de kildesorteres. Generelt inneholder produktene kun miljøvennlig malt tre, stål, aluminium, gummi og vindusglass.

 

MER SPESIFIKK INFORMASJON OM LEVERTE PRODUKTER FINNES I ORDREBEKREFTELSEN.

 

Vi håper du blir fornøyd med våre norskproduserte vinduer og dører!