Garanti- og reklamasjonsbestemmelser

Bykle Vindu AS gir garantier i henhold til Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven. Garanti på glasset er i henhold til Glassbransjeforbundets retningslinjer.


Generelt:

 • Alle reklamasjoner skal registreres skriftlig på byklevindu.no/service, med alle nødvendige opplysninger.
 • Mangler må reklameres innen 14 dager etter at de er oppdaget / burde ha vært oppdaget.
 • Garantien gjelder fra fakturadato.
 • På handelsvarer (ikke produsert av Bykle Vindu AS) gjelder produsentens garantibestemmelser.

Forutsetninger:

 • Transportskader skal påføres fraktbrevet ved mottak.
 • Synlige feil meldes umiddelbart.
 • Produktene skal monteres i henhold til Sintefs monteringsanvisning.
 • Alle bevegelige deler skal kontrolleres og smøres regelmessig, minimum en gang pr. år.
 • Produktene skal være overflatebehandlet fra fabrikk og vedlikeholdt regelmessig. Kontroll av overflatebehandlingen må skje minimum 1 gang pr. år. Ved skade på overflatebehandling, må dette behandles umiddelbart.
 • Det dekkes kun reservedeler ved enkle utbedringer som kan utføres av bruker.

Garantien/reklamasjon dekker ikke:

 • Skader som oppstår på grunn av uforsvarlig eller feil bruk, samt slitasje.
 • Reklamasjon på synlige skader etter at varer er tatt av pall.
 • Kostnader til stillas, lift eller andre hjelpemidler for utbedring.
 • Skader som eventuelt måtte oppstå i forbindelse med utbedring.
 • Bygningsmessige arbeider eller demontering/montering av tilstøtende bygningskomponenter.
 • Tilstøtende eller påmonterte produkter som ikke er levert av Bykle Vindu.
 • Termisk sprekk i glass. Dette kan for eksempel skyldes bruk av persienne/markise, eller andre faktorer som medfører stor forskjell i overflatetemperatur på glasset.