Garanti- og reklamasjonsbestemmelser

Bykle Vindu AS gir garantier i henhold til Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven. Samt garanti på glasset er i henhold til Glassbransjeforbundets retningslinjer


Generelt:

 • Alle reklamasjoner skal være skriftlige med alle nødvendige opplysninger
 • Mangler må reklameres innen 14 dager etter at de er oppdaget / burde ha vært oppdaget
 • Garantien gjelder fra fakturadato
 • På handelsvarer gjelder produsentens garantibestemmelser

Forutsetninger:

 • Transportskader skal påføres fraktbrevet ved mottak
 • Synlige feil meldes umiddelbart
 • Produktene skal monteres i henhold til Sintefs monteringsanvisning
 • Alle bevegelige deler skal kontrolleres og smøres regelmessig, minimum en gang pr. år
 • Produktene skal være overflatebehandlet fra fabrikk og vedlikeholdt regelmessig. Kontroll av overflatebehandlingen må skje minimum 1 gang pr. år. Ved skade på overflatebehandling, må dette behandles umiddelbart.
 • Det dekkes kun reservedeler ved enkle utbedringer som kan utføres av bruker

Garantien/reklamasjon dekker ikke:

 • Skader som oppstår på grunn av uforsvarlig eller feil bruk, samt slitasje
 • Reklamasjon på synlige skader etter at varer er tatt av pall.
 • Kostnader til stillas, lift eller andre hjelpemidler for utbedring
 • Skader som eventuelt måtte oppstå i forbindelse med utbedring
 • Bygningsmessige arbeider eller demontering/montering av tilstøtende bygningskomponenter
 • Tilstøtende eller påmonterte produkter som ikke er levert av Bykle Vindu
 • Termisk sprekk i glass. Dette kan for eksempel skyldes bruk av persienne/markise, eller andre faktorer som medfører stor forskjell i overflatetemperatur på glasset.