Service

Me anbefaler å lese våre garanti- og reklamasjonsbestemmelser før du registrerer din servicesak.


Me må ha riktig ordrenummer for at saka skal bli registrert. Dette finn du som eit 5-sifra tal i ordrebekreftelse eller FDV, eller i spacer mellom glasa på vindu/ dør (siste del av lang rekke med info). F.eks angir 19448/1 at ordrenummeret er 19448 og det aktuelle vinduet er posisjon nr. 1.


Skader/ problem må dokumenterast med bilder.
Personalia

Monteringsadresse

Beskriv problem*

Last opp vedlegg

Her kan du legge ved bilde som beskriver problem.