Vedlikehold vinduer smoring scaled e1718091380795

Vedlikehold og vask av vinduer

Ta godt vare på vinduene dine, så kan du ha dem lenge! Enten vinduene er nye eller gamle bør du gå over og sjekke dem minst en gang i året. Godt vedlikehold øker levetiden. Her finner du våre tips for vedlikehold og vasking av trevinduer.

Vi anbefaler også å lese vår FDV med mer utfyllende informasjon om produktene og vedlikehold.

Glass og fasadeforeningen sin veileder inneholder også mye nyttig informasjon.Se over vinduene

 • Er malingen intakt, blank og lite slitt? Da kan du vente til neste år med å gjøre noe. Men dersom malingen flasser eller buler er det på tide med en malejobb. Også små skader som perforerer malingen må utbedres umiddelbart. Se maletips i dette innlegget.

 • Dersom kittfals har begynt å falme og skifte glans, er det lurt å male over kittfalsen for å forlenge funksjonen. MERK at linoljemaling kan føre til at kittfals gulner, vi anbefaler derfor ikke dette. Hvis kittet har begynt å sprekke eller smuldre, bør kittet byttes ut. Det kan trolig utføres av maler eller glassmester om man ikke føler seg trygg på å gjøre det selv. Se også informasjon om vedlikehold fra produsenten HER.

 • Dersom vinduskarmene har svarte prikker eller flekker (svertesopp), er det tegn på fuktighet i overflaten. Ofte holder det å vaske, for eksempel med husvask. Husk å skylle glassene grundig med rent vann etterpå.
 • Dersom du er usikker på om karmen kan ha fuktskade, kan du kontrollere dette ved å stikke en kniv eller syl inn i treverket. Dersom du møter motstand 2 mm inn under overflaten, er tilstanden god. Om redskapen trenger lenger inn, er det tegn på råteskade. En flink snekker vil kunne skifte hele eller deler av karmen, eller spunse inn nytt tre ved mindre skader. Er skaden omfattende er det nok på tide å vurdere nye vinduer.
 • Alle bevegelige deler som beslag og glideskinner må kontrolleres og smøres regelmessig, minst en gang per år. Vask bort skitt og smuss før smøring. På fabrikken bruker vi syrefri vaselin, men også andre typer sprayfett kan benyttes.
 • Se til at vannbrett og beslag er utformet slik at vannet blir ledet bort fra veggen.
 • Husk! Glasset må ikke helt eller delvis tildekkes innvendig, da glassets evne til å tåle temperaturforskjeller er begrenset. Når temperaturforskjellen i glasset overskrider en viss grense, er det fare for brudd i glasset (termiske sprekker). Dette kan for eksempel skje ved innvendig solavskjerming eller at noe ligger for nær glasset.

Espagnolett-balkongdor-225x300Espagnolett-balkongdor2-225x300

Også låsemekanismen i espagnolett på balkongdør og vindu med vrider må smøres regelmessig.Vask av vinduer

Trinn for trinn:

 • Skyll glasset grundig med rent vann for å fjerne mest mulig sand, støv og annet smuss som kan lage riper i glasset.
 • Rengjør vinduene med en myk og fuktig klut, eventuelt med vaskemidler som er beregnet for glass. Mange foretrekker mikrofiberklut, men det finnes også plastfrie alternativer som ikke bidrar til utslipp av mikroplast.
 • Dra av vannet med nal (ikke metall). Hold nalen på skrå når du drar den nedover, og tørk den mellom hvert drag.
 • Bruk kluten til å tørke bort vannet langs kantene.

Husk:

 • Det anbefales ikke å vaske vinduene på en solskinnsdag. Da tørker vannet for fort, og det kan oppstå skjolder i glasset.
 • Generelt anbefales det å bruke mye vann.
 • Det må ikke brukes løsemidler, etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. Se til at utstyr for rengjøring holdes rent og fritt for skarpe partikler som kan ripe overflaten.
 • Merk at sterke vaskemidler kan løse opp fugemasse/ kittfals slik at den blir dratt utover glasset.
 • Glasset må ikke komme i kontakt med materialer med silikon, eller avrenning fra kledning kokt i olje.
 • Dersom det er merker på vinduene etter for eksempel klistremerker, kan du bruke babyolje for å fjerne disse – og så vaske med vaskemiddel. Det finnes også sprayer til dette formålet (flekkfjerner og merkefjerner spray).
 • NB: Om man har glass med selvrensende belegg på utsiden, må man være spesielt forsiktig ved renhold. Vindusnal og annet kan skrape opp belegget på glasset. Det beste er å spyle vinduet med masse rennende vann. Ved behov kan man eventuelt bruke en myk, ren og lofri klut eller et pusseskinn for å vaske bort flekker som ikke forsvinner av seg selv. Rent vann er som regel nok.KILDER:
www.byggogbevar.no
www.glassportal.no 

www.glassfagkjeden.no 


Likar du posten? Del gjerne!